Privacy Policy

PERSONVERN

 

PERSONVERNERKLÆRING

 

Her hos Mikalshop.no tar vi ditt personvern og behandlingen av dine personopplysninger veldig seriøst. Derfor har vi utarbeidet denne personvernserklæringen hvor vi beskriver vår kontaktinformasjon, informasjon angående hvilke personopplysninger vi behandler og hvilke rettigheter du har overfor oss og hvordan du måtte forsvare dem. Du kan alltid kontakte kundeservice hvis du måtte ha noen spørsmål angående vår behandling av personopplysninger eller denne personvernserklæringen.

 

Kontaktinformasjon:

Navn på selskapet:              Rektor AS

Organisasjonsnummer:        921 643 756 MVA

 

Operasjonsland:                   Norge

 

Emailadresse:                      support@mikalshop.no

 

Postadresse:                       Sinsenveien 11, 0572 Oslo

 

Kontakt detaljer for kunde support:    support@mikalshop.no

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er all informasjon knyttet til en identifiserbar eller identifisert person (deg som bruker). En identifiserbar person er noen som kan identifiseres, direkte eller indirekte, for eksempel ved henvisning til et identifikasjonsnummer eller til en eller flere faktorer spesifikke for hans eller hennes fysiske, fysiologisk, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 

Personopplysninger vi behandler

Dine personopplysninger kan bare behandles av oss med ditt samtykke, når det er nødvendig for utførelse av en kontrakt som du er del av, eller når det er nødvendig for at vi overholder en juridisk forpliktelse. Behandlingen av personopplysningene, de spesifikke formålene for behandlingen, de juridiske grunnlagene for behandlingen, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger er beskrevet nedenfor.

Personopplysninger             Formål            Juridisk grunn           Tidsbegrensing

 

 

Navn

Ditt navn vil bli samlet inn og behandlet av oss da det er påkrevd av transportselskapet for å levere din ordre. Behandlingen er nødvendig for å utføre en kontrakt hvor du er en part, og vi verner om navnet ditt under tidsrommet av kontraktsforhold der du er en part, og i to år deretter.

Navnet ditt vil bli delt med vår tredjeparts logistikkleverandør, DreamLogistics AB, ettersom at personopplysningene er nødvendig for at et transportselskap skal kunne levere dine bestilte produkter.

 

Emailadresse, telefonnummer og hjemmeadresse

For å kunne sende deg epostvarsler angående bestillingen din, vil emailadresse, telefonnummer og hjemmeadresse bli samlet inn og behandlet av oss, da det er nødvendig for utførelsen av en kontrakt der du er en part. Vi verner om din emailadresse, telefonnummer og hjemmeadresse under tidsrommet av kontraktsforhold der du er en part, og i to år deretter.

Din emailadresse, telefonnummer og hjemmeadresse vil bli delt med vår tredjeparts logistikkleverandør, Rektor AS, ettersom at personopplysningene er nødvendig for at et transportselskap skal kunne levere dine bestilte produkter.

Du kan også, med ditt samtykke, abonnere på vårt nyhetsbrev. I så fall vil epostadressen din være lagret hos oss for dette formålet inntil du trekker tilbake ditt samtykke ved å melde deg av.

 

Betalingsinformasjon

Når du betaler for bestillingen din, vil din betalingsinformasjon bli behandlet via vår nettside av vår betalingstjenesteleverandør, da det er nødvendig for å utføre en kontrakt hvor du er en part. Slik informasjon lagres bare midlertidig til betalingen er gjennomført.

 

Klarna

For å kunne tilby deg Klarnas betalingsmuligheter, overfører vi noen av dine personopplysninger til Klarna, som kontakt- og ordredetaljer, slik at Klarna kan vurdere om du kvalifiseres for deres betalingsmuligheter, for så å skreddersy betalingsmulighetene for deg. Generell informasjon om Klarna kan du finne her. Dine personopplysninger blir håndtert i samsvar med gjeldende datavernlov og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring.

 

Tredjepartsnettsteder

Når du bruker vår nettside, kan du bli henvist til tredjepartsnettsteder utenfor vår innflytelsessfære. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernreglene på slike sider.

 

Cookies/informasjonskapsel

En informasjonskapsel (cookie) er et lite stykke data som kan lagres på datamaskinen eller mobilenheten din, som brukes for å tillate nettstedet å «huske» deg og dine preferanser over tid. Sesjonsavhengig informasjonskapsler (session cookies) lagres bare for en kort tid (opptil 30 minutter etter besøket), mens faste informasjonskapsler (persistent cookies) kan lagres opptil 12 måneder etter ditt siste besøk på nettstedet.

Du kan administrere informasjonskapslene og hvorvidt du godtar informasjonskapsler eller ikke på datamaskinen eller mobilenheten din ved å gå inn i nettleserinnstillingene. For de fleste nettlesere kan du kategorisk godta, avvise eller slette informasjonskapsler til enhver tid.

 

Nettanalyse

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å overvåke og analysere bruken av tjenesten vår.

Google Analytics

Google Analytics er en analysetjeneste for webtrafikk, levert av Google, som sporer og rapporterer trafikk på nettstedet. Google bruker dataene som er samlet inn for å spore og overvåke bruken av tjenesten vår. Disse dataene deles med andre Google-tjenester. Google kan bruke innsamlet data for å kontekstualisere og tilpasse annonsene til sitt eget annonseringsnettverk.

Du kan velge at nettstedsaktiviteten din ikke skal være tilgjengelig for Google Analytics, ved å installere nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics. Med dette tillegget blir JavaScript-innholdet for Google Analytics (ga.js, analytics.js og dc.js) som kjøres på nettsteder, forhindret fra å dele informasjon om besøksaktivitet med Google Analytics.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles personvernpraksis kan du besøke Googles nettside om personvernvilkår: http://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

 

Sikkerhet

Vi er opptatt av å sikre personlig informasjon og all data vi samler inn fra klienter. Vi bruker fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger som vi har samlet inn fra uautorisert tilgang og tredjeparter.

___________________________________________________________________

 

Sammendrag av dine rettigheter overfor oss:

Du som bruker, har muligheten til å kreve flere rettigheter overfor oss. Disse rettighetene er oppført her og deretter beskrevet i detalj nedenfor. Du finner vår kontaktinformasjon øverst i denne personvernserklæringen.

 • Rett til sletting/bli glemt


 • Rett til å trekke tilbake samtykke


 • Rett til innsyn


 • Rett til korrigering


 • Rett til begrensning av behandling


 • Rett til dataportabilitet


 • Rett til å protestere


 • Rett til å klage til en tilsynsmyndighet


 

Rett til sletting/bli glemt

Du har rett til å be om at vi sletter alle personopplysninger om deg som vi behandler. Vi vil slette dataene så fort som mulig, men i hvert fall innen én måneds tid. Hvis personopplysningene er nødvendig for utførelse av våre kontraktmessige plikter overfor deg eller for å bevare det av juridisk grunn, vil vi imidlertid ikke slette informasjonen inntil dataene ikke lenger er nødvendige. Vi vil også, uten ditt eksplisitte krav, slette slike personopplysninger som vi har samlet, men ikke lenger har en lovlig rett til å behandle. Vi vil informere deg om dette, hvis det skulle skje.

 

Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Hvis du gjør det, vil vi slette slike personopplysninger som ikke er underlagt noe annet juridisk grunnlag enn ditt samtykke. Slettingen vil skje så fort som mulig. Vær oppmerksom på at din tilbaketrekking av samtykke ikke forplikter oss til å slette personopplysninger som behandles basert på kontraktsforhold eller av annen juridisk grunn.

 

Rett til innsyn

Du har til enhver tid rett til å motta bekreftelse fra oss om hvorvidt personopplysninger angående deg blir behandlet. Du har også rett til å få tilgang til disse personopplysningene og motta følgende informasjon:

 1. Formålene for behandlingen


 2. Kategoriene av berørte personopplysninger


 3. Mottakerne eller kategoriene av mottakere som de personlige opplysningene knyttet til deg har blitt eller vil bli avslørt for


 4. Den planlagte varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller kriteriene for å fastsette lagringens varighet


 5. At det finnes en automatisert beslutningsprosess og profilering


 

Rett til korrigering

Du har til enhver tid rett til å kreve at vi retter opplysninger om deg som er uriktige innen en måneds tid. Med tanke på formålet med behandlingen, har du også rett til å fullføre ufullstendige personopplysninger om deg, inkludert ved å gi en tilleggserklæring.

 

Rett til begrensning av behandling

I stedet for å kreve at vi sletter data, har du rett til å be om begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger. Dette kan oppnås i følgende situasjoner:

 1. Du mener opplysningene lagret om deg er feilaktige, og behandlingen begrenses i en periode som gjør at den dataansvarlige kan kontrollere nøyaktigheten av dine personopplysninger


 2. Behandlingen av dine personopplysninger er ulovlig, men du ønsker at bruken av dem begrenses i stedet for at de slettes


 3. Vi behøver ikke dine personopplysninger fordi de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, men du har behov for opplysningene for å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav


 4. Du har protestert mot behandlingen av automatiserte avgjørelser eller profilering, hvorav en begrensning skal oppnås i perioden mens vi vurderer hvorvidt vårt grunnlag for behandlingen overstyrer din innsigelse


 

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å hente ut personopplysninger om deg som vi behandler og som du har gitt oss. Du kan også kreve at vi overfører personopplysningene dine til en annen tjenesteleverandør eller databehandler hvis vi anser det som teknisk mulig. Retten gjelder kun hvis opplysningene du ønsker utlevert er samlet inn på bakgrunn av ditt samtykke eller hvis behandlingen av personopplysninger blir utført av automatiserte avgjørelser og midler.

 

Rett til å protestere

Du har til enhver tid rett til å protestere, av grunner knyttet til din spesielle situasjon, mot at personopplysningene dine blir behandlet. Dette kan gjøres når personopplysningene behandles som en del av en automatisert avgjørelse, inkludert profilering og direkte markedsføring, hvis slik behandling ville blitt utført (se «Personopplysninger vi behandler» ovenfor).

 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet angående vår behandling av dine personopplysninger. Uansett hvor vi driver virksomhet, selv om det ikke er i den medlemstaten der du har ditt vanlige bosted, har du rett til å sende inn klage til din nasjonale tilsynsmyndighet. Følg lenken nedenfor for å finne kontaktinformasjonen til din nasjonale tilsynsmyndighet:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

___________________________________________________________________

 

Om denne personvernerklæringen

Når det gjelder personvernforordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) må vi formidle hvilke personopplysninger om deg vi samler inn og behandler, og til hvilke formål. I denne personvernerklæringen finner du all den informasjonen vi er forpliktet til å informere deg om.

Forordningen i sin helhet, på ditt språk, kan bli funnet ved å følge denne lenken:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

 

Ønsker du å forsvare dine rettigheter, som er oppført i denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen ovenfor.